Campus Alta

Brukere: Finnmarksfakultetet ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Institutt for reiseliv og nordlige studier samt Idrettshøgskolen.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Handelshøgskolen i Tromsø og Institutt for arktisk og marin biologi.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Adresse: Follumsvei 39, 9510 Alta

Tatt i bruk: Byggetrinn 1 i 1985, byggetrinn 2 i 1986, byggetrinn 3 i 1992. Fra 1994 ble administrasjonens paviljonger tatt i bruk av Høgskolen i Finnmark. I tillegg disponerer Campus Alta den gamle Husmorskolen i Alta, oppført på 1950 tallet. Denne består av skolebygning, internat og en låve.

Bruttoareal: 22500 m2

Her finner du