Campus Tromsø, Teorifagbygget, Hus 2

Hus 1: Huginbakken 22 (østre inngang, plan 1 v/kantine), Universitetsvegen 31 (plan 2 sør, inngang vis a vis Mix-kiosken) Hus 2: Universitetsvegen 29 (plan 2, ved Mix) Hus 3, 4, 5 og 6: Universitetsvegen 30 (østre inngang), Huginbakken 32 (vestre inngang)

Tatt i bruk: Vår 2004

Bruttoareal: 39.000 m2 inkl. teknisk kulvert

Arkitekt: Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS

Her finner du