Baldisholteppet

Av Ukjent (1180)

Om kunstverket

Nasjonalsskatten Baldisholteppet er datert ca 1040-1190 og med ukjent kunstner. Det er en billedvev i gobelinteknikk og vevd i i ullgarn og lin, det eneste fra middelalderen som er bevart i Norge. Teppet har fått navn etter Baldishol kirke på Nes, Ringsaker, hvor det ble funnet da kirken ble revet i 1879. Teppet er enestående i sitt lag, og regnes som en av de meste verdifulle gjenstandene på Kunstindustrimuseet i Oslo. Motivet illustrerer en mann i rustning til hest og en stående mann med skjegg omkranset av fugler. Mellom figurene er en søyle og over løper en buegang. I denne er rester av teksten Aprilis og Maius. Det er etter alt å dømme månedsbilder for april og mai. En palmettranke danner teppets nedre avslutning, en løpende-hund-bord den øvre. Sårkanter langs begge kortsidene tyder på at teppet, som nå er 118 cm høyt og 203 cm bredt, kan ha inneholdt flere månedsfremstillinger og det er rimelig å tenke seg det som del av en serie med fremstilling av alle de 12 månedene.

Teppet har motivmessige og stilistiske paralleller i europeisk, særlig fransk og engelsk kunst, men også likhetspunkter med norsk middelalderkunst. Det kan være vevd i et mindre sentralt, europeisk verksted, men provinsielle trekk underbygger teorien om at det er vevd i Norge.

kilde: Store Norske Leksikon

Mer om Baldisholteppe: https://no.wikipedia.org/wiki/Baldisholteppet

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler