Garden of Stones

Av Knut Fjørtoft

Om kunstverket

Fjørtoft var kjent for sin studie av naturen i ulike variasjoner, og med ulike uttrykk, aller mest i form av monumentale grafiske verk. Skulpturene, som er hugget i steinblokker fra Finnmark og Nord-Troms, er både hardføre og delikate i sitt uttrykk. Norge er et land med mye fjell, berg og stein som er formet av elementene gjennom tusener av år. Skulpturene som utgjør «Garden of Stone» er ikke fullt ut bearbeidet, men har delvis beholdt sitt naturlige særpreg. Det robuste og standhaftige uttrykket gjenspeiler nordnorsk kultur og lynne.

Kunstneren ønsket å overlate tolkningen av skulpturene til publikum, imidlertid er det lett å se umiddelbare assosiasjoner: et tverrsnitt av en søyle, et bord, en dinosaur eller fugl, et elefantlignende dyr, en sopp eller hval.

Skulpturene var formidlet av Kunstsentralen Nord (2020)

  • Kunstner:
  • Tittel: Garden of Stones
  • Kategori: Skulptur
  • Teknikk: Skulptur
  • Plassering Utenfor hoved inngangen til Naturfagbygg

Knut Fjørtoft

Les mer...

Relaterte artikler