Blåmanns skygge 2 / 04.april 2010

Av Arvid Sveen (2003)

Om kunstverket

Fjellet Store Blåmann, Karl Johans Nese - eller Goardel på samisk (1044mdh) ligger på Kvaløya i Tromsø. Øst for Blåmannen ligger Kaldfjorden, og når sol står i vest vil Blåmannen kaste skygge på fjellsida øst for Kaldfjorden. I to perioder i året vil skyggen av fjellets topp avtegne seg tydelig i denne fjellsida. I april om våren og i september om høsten vil solhøyden være den samme, og sola har riktig høyde og retning for at skyggen i en periode holder seg innafor denne fjellsida. Skyggen vandrer nødvendigvis med sola, og etter hvert kryper skyggen sørover og oppover for til slutt å dekke hele fjellsida.

  • Kunstner:
  • Tittel: Blåmanns skygge 2 / 04.april 2010
  • Kategori: Billedkunst
  • År 2003
  • Teknikk: Fotografi
  • Opplag 2 / 345
  • Plassering 1.etg, vrimleareal

Arvid Sveen

Les mer...

Relaterte artikler