Burstad

Av Arnold Johansen (2006)

Om kunstverket

Burstad. Også kalt Burstadhamn eller Bustadhamn er et fraflyttet fiskevær i Måsøy, i Troms og Finnmark. Fiskeværet fikk elektrisk lys i 1959, men ble fraflyttet i løpet av 1970-årene. Fiskevær er en bosettingsform som fins langs norskekysten fra Vestlandet til Finnmark, og mest utbredt i Nord-Norge fra Lofoten og nordover til Øst-Finnmark. Bosettingsformen er hovedsakelig basert på fangst av sjødyr og fiske, den eldste næringsvegen som kan påvises i Norden.

Arnold Johansen

Les mer...

Relaterte artikler