Det var - det er - det kommer en søyle

Av Gitte Dæhlin (1984)

Om kunstverket

Gitte Dæhlin har brukt en personlig innfallsvinkel og gitt søylen og stoffet både hverdagslige og litterære tematiske aspekter. Prinsessen i glassøylen minner oss om den første kontakten vi har med det skrevne ord «Det var en gang en prinsesse» Utførelsen av verket gir publikum assosiasjoner til for eksempel mumier, verden langt borte og for lenge siden. Kunstverket inngår i en gruppe på tre «søyler» som er utformet sammen med tekstilskulpturer. Den sentrale søylen brukes som et gjennomgangstema ved at dens format gjentas som en volumreferanse i de tematisk figurative løsningene. Dæhlin bruker en jernkonstruksjon som bæreelement innvendig i skulpturen og syr utenpå enten stoff eller lær.

KORO: https://koro.no/kunstverk/det-var-det-er-det-kommer-en-s%c3%b8yle-2/

  • Kunstner:
  • Tittel: Det var - det er - det kommer en søyle
  • Kategori: Skulptur
  • År 1984
  • Beskrivelse teknikk/medie Håndsydd tekstilskulptur i damask og glassperler plassert i en glassøyle
  • Størrelse B: 44cm H: 275cm D: 43cm
  • Sted Campus Tromsø, Universitetsbiblioteket
  • Plassering 1.etg

Gitte Dæhlin

Les mer...

Relaterte artikler