Det var - det er - det kommer en søyle

Av Gitte Dæhlin (1984)

Om kunstverket

Gitte Dæhlin har brukt en personlig innfallsvinkel og gitt søylen og figuren både hverdagslige og litterære tematiske aspekter. Den gamle mannen går framoverbøyd og bærer på en glasssøyle full av sammenkrøllet avispapir. Teksten «Jeg gikk meg over sjø og land, der møtte jeg en gammel mann, han spurte så, han sagde så, hvor hører du vel hjemme» er satt til skulpturen. Mannen har et slitent utseende, og skal minne oss på om det slit og strev som kan være en forutsetning for kulturelle aktiviteter. Kunstverket inngår i en gruppe på tre «søyler» som er utformet sammen med tekstilskulpturer. Den sentrale søylen brukes som et gjennomgangstema ved at dens format gjentas som en volumreferanse i de tematisk figurative løsningene. Dæhlin bruker en jernkonstruksjon som bæreelement innvendig i skulpturen og syr utenpå enten stoff eller lær.

KORO: https://koro.no/kunstverk/det-var-det-er-det-kommer-en-s%c3%b8yle-3/

  • Kunstner:
    Gitte Dæhlin
  • Tittel: Det var - det er - det kommer en søyle
  • Kategori: Skulptur
  • År 1984
  • Beskrivelse teknikk/medie Håndsydd tekstilfigur med klær og en glassøyle med avispapir
  • Størrelse B: 260cm H: 225cm D: 100cm
  • Sted Campus Tromsø, Universitetsbiblioteket
  • Plassering 1. etg, fellesareal mot øst

Relaterte artikler