Hytte (4)

Av Maria Gradin (2004)

Om kunstverket

Barn lager sine egne verdener og steder og Gradins serie Hytter fokuserer nettopp på dette fenomenet. Hun viser oss hytter som barn har bygget. Hyttene er imidlertid løsrevet fra sine omgivelser, og bildene er ytterligere abstrahert ved hjelp av digital bearbeiding og manipulering av fargene. Gradin er opptatt av barndommens betydning for livene våre. Hyttene er dels bevisste konstruksjoner, dels et resultat av tilfeldigheter og de muligheter omgivelsene byr på. Bildenes plassering utenfor det juridiske fakultets rettssal, åpner også for andre tolkninger. Hyttene kan gi assosiasjoner til for eksempel uteliggerhytter eller slum-kvarterenes improviserte og midlertidige strukturer. Slik kan bildene mer allment sies å tematisere det å bo, i tillegg til spørsmål som for eksempel er knyttet til eiendomsrett.

Relaterte artikler