Gi Gass

Av Kristin Tårnesvik (2007)

Om kunstverket

I Tårnesviks fotografier og videoarbeider problematiseres identitet, så vel som kulturell og nasjonal tilhørighet. Ved å utfordre stereotype forestillinger om minoritetsgrupper og å diskutere grenseproblematikk i nord-områdene, knytter hun an til en postkolonial diskurs. Fotografi fra serien "Hot Spots".

Kristin Tårnesvik

Les mer...

Relaterte artikler