Lágádus (Cieru mánná) | Orden (Gråtende barn)

Av Geir Tore Holm (2000)

Om kunstverket

I teorifagbygget bidrar Geir Tore Holm med en serie på åtte fotografier som er tatt hjemme hos kunstnerens foreldre i Kåfjord i Troms. Bildene har altså en klart personlig forankring. Samtidig inngår de i et større prosjekt som blant annet tar opp forholdet mellom kultur og natur, mellom indre og ytre rom og overgangene og sammenhengene mellom dem.

Geir Tore Holm

Les mer...

Relaterte artikler