Máilbmi (Speajal) | Verden (Speil)

Av Geir Tore Holm (1997)

Om kunstverket

I teorifagbygget bidrar Geir Tore Holm med en serie på åtte fotografier som er tatt hjemme hos kunstnerens foreldre i Kåfjord i Troms. Bildene har altså en klart personlig forankring. Samtidig inngår de i et større prosjekt som blant annet tar opp forholdet mellom kultur og natur, mellom indre og ytre rom og overgangene og sammenhengene mellom dem. Ett av åtte verk fra serien "Solstrand, Gnr. 36, Bnr. 19".

Geir Tore Holm

Les mer...

Relaterte artikler