Årstider (polym. paynes grey)

Av Harald Fenn (2004)

Om kunstverket

Harald Fenn har laget et en serie på femten bilder til Teorifagbyggets "Stille rom", som representerer en livssynsnøytral og stille sone på universitetsområdet. Disse befinner seg i spennet mellom flere ulike maleritradisjoner. Maleriene kan sees som rene nonfigurative komposisjoner, men de kan også sees i forlengelsen av landskapsmaleriet. Bak malerienes presise, loddrette striper, kan vi for eksempel skimte liksom utviskede landskaps- eller skyformasjoner. Ved å variere fargebruk og lysintensitet, skaper kunstneren stemningsskifter mellom de enkelte bildene som kan assosieres til årstidenes vekslinger eller til ulike tidspunkter på døgnet. Tittelen "Polymer", som kan oversettes med mangeleddet, henspiller på at bildene tilsammen skaper en slags kjede med mange variasjoner over samme tema.

Harald Fenn

Les mer...

Relaterte artikler