Stor Klode - Liten Klode

Av Solveig Ovanger (2020)

Om kunstverket

Solveig Elisabeth Ovanger (f.1952) er norsk kunstner og arbeider med dyrehud og fiskeskinn. Hudens kraft gir henne inspirasjon og fremmer assosiasjoner til menneskelige relasjoner. For kunst utsmykking av ILP nytt bygg, har Ovanger laget skulpturer kledd med fiskeskinn fra sei, utført i en gammel teknikk opprinnelig brukt av Amurfolket fra Øst-Sibir , også kalt Fiskeskinnsfolket. Det var tradisjon å bruke fiskeskinn i klær, dekor, bruksgjenstander og til religiøse ritualer. Teknikkene de bruker for for å bearbeide materialet er tidskrevende, men enkle og naturvennlige, helt uten kjemikaler.

Solveig Ovanger

Les mer...

Relaterte artikler