Jesus som tolvåring i tempelet

Av Rembrandt Harmeszoon van Rijn

Om kunstverket

UiT Norges arktiske universitet eier et bilde av Rembrandt (1606-1669), en etsning av det nytestamentlige motivet Jesus som tolvåring i tempelet. Bildet er så lite at det får plass på ei håndflate. Likevel er det viktig, fordi det skjedde noe med etseteknikken da Rembrandt tok den i bruk. Teknikken har et rikt register med muligheter for spontane streker av ulik karakter. Rembrandt utnyttet dette til å dramatisere motivene slik at de ble naturlige og nære, noe som gjør ham til etseteknikkens største innovatør. På bildet, står den unge Jesus i profil mens han diskuterer med de skriftlærde. Han snakker med stor patos og selvsikre gester, slik mange barn gjør. Man aner en viss overbærenhet fra den ene voksne han snakker til. Mange av de andre i rommet har andre gjøremål. Det er noe dagligdags ved hendelsen som inviterer betrakteren til å ta del, gjerne ved siden av ryggen til den voksne mannen i bildets forgrunn. Det tåkeaktige, nyanserte mørket i rommet minner om mange av Rembrandts malerier. Det skaper rom i bildet, og puls til hendelsen. Bildet ble kjøpt inn fra Galerie Gerda Bassenge, Berlin i 1998, av Jan von Bonsdorff som da var professor ved UiT.

av
Rognald Heiseldal Bergesen
Publisert 2021

Relaterte artikler