OPPRINNELSE I - V

Av Hagbart Solløs (1995)

Om kunstverket

Billedhoggeren Hagbart Sollås er født i Alta 04.09.1951. Han utdannet seg både som keramiker og billedhogger ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 1977-80 og Statens Kunstakademi 1980-85. Med den monumentale skulpturen EVOLUSJON i 3 deler, hugget i larvikitt (Blue Pearl), avduket i 1991 i Härnøsand kommune i Sverige, vant han datidens største skulpturkonkurranse i norden, blant 22 utvalgte nordiske skulptører. Verket peker frem mot skulpturinstallasjonen OPPRINNELSE I-V laget til Norges Fiskerihøyskole. Den består av ulike deler som hver for seg er fullendte skulpturer. Ubehandlede renskårne, grove steinflater står mot høypolerte myke, bølgende flater, hvor den dypblåe larvikitt fargen kommer frem i deler av installasjonen. Det er tydelig at kunstneren behersker det fysiske håndverket, som er hardt arbeid, men samtidig en langsom og meditativ prosess. På kunstakademiet ble Sollås med på den abstrakte skulpturlinjen som på 80-tallet var dominerende i Europa og USA. I 1983 lærte han mer om marmor og håndverket i marmorgruvene i Pietrasanta i Italia, men larvikitt fant han i fjellene over Larvik.

Ideen bak utsmykkingene på Norges Fiskerihøyskole er at studentene jobber daglig med havet som utgangspunkt for studie og forskning. Bygningen er et eksempel på den postmoderne arkitekturen på 1990-tallet, den er prisbelønnet og ble vernet i 2011. Den ligner på et stort skip med glassgavl og et saltak som gir masse overlys. Dette er arkitektur som gir assosiasjoner til hav, kystkultur og skipsfart. En stor rund steinskulptur, 9 mindre granittskulpturer og en «elv» av fargede glassplater strømmer gjennom bygget, ned trappen og ut hoveddøren (Del III). I verket OPPRINNELSE I - V viser kunstneren inspirasjon fra den sveitsiske kunstner Giacometti (1901-1966) gjennom de høyreiste, slanke, former som minner om steler. Dette er minne-, eller merkesteiner fra Midtøsten og Europa i førkristen tid (inngangsparti ute, Del I). Likeledes ble han påvirket av den romenske skulptøren Brancusi (1876-1957). Dette synes i de delvis glattpolerte flater på innsiden eller opp på larvikittblokkene (Del II, IV, V).

«I steinen beholder jeg noe rått; urmaterialet. Andre områder poleres og bearbeides. Slik oppstår en kontrast mellom det uferdige og det menneskeskapte» sier Hagbart Solløs i et intervju i KUNST 4 - 2012.

Trix Scherjon, cand. Philol. i kunsthistorie, Leder TRIX SCHERJON KUNSTKONSULT Publisert i 2021 (fra "50 kunstverk", 2018)

KORO: https://koro.no/prosjekter/uit-norges-arktiske-universitet-campus-troms%c3%b8-norges-fiskerih%c3%b8gskole/?highlight=Hagbart%20Soll%C3%B8s

Hagbart Solløs

Les mer...

Relaterte artikler