Mountain of the mind I

Av Marianne Heske

Om kunstverket

Bildet viser tre store fargefelt i ulike lyssterke farger. Konturene mellom feltene er utflytende, slik det gjerne er når en video settes på pause. Kunstverket er et digitalt trykk, basert på et stillbilde fra et videoopptak av et fjellandskap, som deretter har blitt bearbeidet digitalt og printet ut. Vi aner både en lyseblå himmel og konturene av et stort fjell som sola skinner på. Samtidig fremstår disse formene som store lyskraftige fargefelt i et nonfigurativt bilde, eller en pikslert abstraksjon. Ordet sinn («mind») kan referere til flere forhold. Heskes mål, skal ha vært at bildet skulle være et filosofisk og intellektuelt møte med bildet av norsk natur. Hvordan forholder dette verket seg til mer tradisjonelle norske landskapsmalerier? Samtidig kan bildet forstås som hukommelsesbilder av natur man har sett i barndommen. Heske har poengtert at fjellene fra barndommen hennes fortsatte å leve i hennes hukommelse. I tillegg minner bildet om bruk av infrarød teknologi som gjerne anvendes i medisinsk diagnostikk, noe som kan knytte landskapet til kroppen og hjernen. Bildet var banebrytende innenfor norsk konseptkunst da det ble utstilt i 1983. Det kan også forstås som dokumentasjon av digital kunst i en tidlig fase.

Marianne Heske (f. 1946, Tafjord) er en av de norske samtidskunstnerne som er beskt kjent i utlandet. Hun har arbeidet med grafikk, foto og skulptur med fokus på objektenes konseptuelle egenskaper. Hun er mest kjent for Prosjekt Gjerdeløa, som både ble stilt ut Ungdomsbiennalen i Paris og Henie-Onstad Kunstsenter i 1980. Utdannelsen har hun fra Bergen kunst og håndverkskole, École Nationale Superieur des Beaux-Arts, Royal College of Art, London og Jan van Eyck Academie, Maastricht, Nederland.

Av Rognald Heiseldal bergesen Publisert i 2021

https://nkl.snl.no/Marianne_Heske https://www.qbg.no/Shop/Marianne-Heske/Mountain-of-the-mind-1

Relaterte artikler