En kvinne til hest, og hennes mann

Av Niclas Gulbrandsen (1980)

Om kunstverket

Tresnittet viser en kvinne på en hest, som leies av en mann, på vei ned en slak bakke i et rolig og avbalansert landskap. Gruppen befinner seg i bildets mellomgrunn. Forgrunnen består av vertikale aks, forsiktig vaiende i vinden, tett opp mot betrakter i nedre del av bildet. Bakgrunnen er skogkledd, med en antydet himmel over horisonten. Bildet er sorthvitt, og har en enkel og elegant linjeføring som fremhever gruppens plassering i landskapet.

Selv om Niclas Gulbrandsen (1930-2013) er utdannet maler, er han blant de mest sentrale norske tresnitt-kunstnere. Motivene er vanligvis mennesker, og han anvender gjerne virkemidler som fremhever kroppen, og de ulike mellomrommene i komposisjonene. Mange påpeker hvordan han antyder rom ved hjelp av modellerende linjeføringer. På 1960-tallet, var han en del av en motreaksjon mot samtidens modernistiske ideal, ved å fremheve bildets figurative kvaliteter. Han er utdannet på malerlinjen ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Som grafiker, var han selvlært.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Norske Grafikere: https://www.norske-grafikere.no/tidligere-utstillinger/niclas-gulbrandsen-minneutstilling/

SNL: https://nkl.snl.no/Niclas_Gulbrandsen

Niclas Gulbrandsen

Les mer...

Relaterte artikler