Stor og liten, hest m/føll

Av Niclas Gulbrandsen (1979)

Om kunstverket

Bildet viser ei hoppe og et føll, stående foran hjørnet av et hus. Føllet søker mot morens patter. Hestenes volum antydes av kurvete, hvite linjer, mens husveggen, bakken under hestene og det åpne rommet til høyre for huset, markeres av vertikale, nesten rette, men likevel dynamiske linjer. Forskjellene i masse og perspektiv markeres gjennom ulik avstand mellom linjene, slik at husveggen fremstår som helt mørk, hestene noe lysere, bakken under hestene enda lysere og bakgrunnen til høyre i bildet, aller lysest.

Selv om Niclas Gulbrandsen (1930-2013) er utdannet maler, er han blant de mest sentrale norske tresnitt-kunstnere. Motivene er vanligvis mennesker, og han anvender gjerne virkemidler som fremhever kroppen, og de ulike mellomrommene i komposisjonene. Mange påpeker hvordan han antyder rom ved hjelp av modellerende linjeføringer. På 1960-tallet, var han en del av en motreaksjon mot samtidens modernistiske ideal, ved å fremheve bildets figurative kvaliteter. Han er utdannet på malerlinjen ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Som grafiker, var han selvlært.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Norske Grafikere: https://www.norske-grafikere.no/tidligere-utstillinger/niclas-gulbrandsen-minneutstilling/

SNL: https://nkl.snl.no/Niclas_Gulbrandsen

Niclas Gulbrandsen

Les mer...

Relaterte artikler