Sommerferie

Av Niclas Gulbrandsen (1980)

Om kunstverket

Tre hester løper langs en horisontlinje, bestående av ei gresskledd eng. Bildeelementene er samlet i mellomgrunnen. Resten av bildet er tilsynelatende ubearbeidet. Forgrunnen er en stor, hvit flate mens man aner en skog i høyre bildekant, bak den bakerste hesten. Himmelen antydes av horisonten og hestenes konturer. Man ser hestene nedenfra i et froskeperspektiv, noe som gir bildet økt dynamikk, og en opplevelse av å se uten å bli sett.

Selv om Niclas Gulbrandsen (1930-2013) er utdannet maler, er han blant de mest sentrale norske tresnitt-kunstnere. Motivene er vanligvis mennesker, og han anvender gjerne virkemidler som fremhever kroppen, og de ulike mellomrommene i komposisjonene. Mange påpeker hvordan han antyder rom ved hjelp av modellerende linjeføringer. På 1960-tallet, var han en del av en motreaksjon mot samtidens modernistiske ideal, ved å fremheve bildets figurative kvaliteter. Han er utdannet på malerlinjen ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Som grafiker, var han selvlært.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Norske Grafikere: https://www.norske-grafikere.no/tidligere-utstillinger/niclas-gulbrandsen-minneutstilling/

SNL: https://nkl.snl.no/Niclas_Gulbrandsen

Niclas Gulbrandsen

Les mer...

Relaterte artikler