Historja

Av Britta Marakatt-Labba

Om kunstverket

Britta Marakatt-Labbas broderifrise slynger seg elegant langs den buede veggen i Solhallen, der presise sting formidler mangefasetterte scener fra samisk historie, mytologi og hverdagsliv på det 24 meter lange lin-kledet. Både verkets størrelse, detaljrikdom og det tidkrevende arbeidet som ligger bak, er av imponerende skala. Likevel virker verket aldri dominerende. Samisk historie har aldri tatt opp stor plass i de nasjonalstatlige historiefortellingene, slik heller ikke broderiet som kunstform har opptatt stor plass i kunsthistoriebøkene. Maleri, og særlig storskala historiemaleri, har vært i toppen av sjangerhierarkiet det meste av tiden. På lavmælt vis påpeker og utfordrer Marakatt-Labba ulike lag av dominerende strukturer, i et verk som har vært en viktig daglig påminning for mitt eget arbeid som kunsthistoriker ved UiT.

Monica Grini, førstelektor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, UiT

Britta Marakatt-Labba forteller om hennes broderiet "Historie"

Om Britta Marakatt-Labba i Nordisk kunsttidsskift: https://kunstkritikk.no/?kk_tag_people=britta-marakatt-labba

Instagram: https://www.instagram.com/brittamarakattlabba/

KORO: https://koro.no/kunstverk/historja/

Britta Marakatt-Labba

Les mer...

Relaterte artikler