Stimen - På vei mot dypet

Av Ola Enstad (1983)

Om kunstverket

Ola Enstad, Stimen - på vei mot dypet, laget av støpt polyester og ståltråd. Kunstverket finnes på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanning ved Universitetet i Tromsø.

Kunstverket består av en flokk med 18 flytende, gulaktige og glasslignende figurer. De er montert på ståltråder som er ytterligere festet til veggen. På grunn av de tette ståltrådene vises en diagonal linje slik at figurene sammen fungerer målrettet. Figurene har forskjellige fargenyanser og posisjoner som umiddelbart skaper bevegelse i kunstverket. Kunstneren viser oss at alle karakterene sammen utgjør en helhet, men at figurene også skiller seg ut fra hverandre. Arbeidet er plassert høyt under himlingen og figurene svømmer litt oppover som om de svømte opp i dypet. Enstad har brukt rommet på flere måter for å skape dybder og kontraster, som igjen kan gi mer interessante tolkninger.

Marion Carstensen Olsen, Bachelorstudent i kunsthistorie, Universitetet i Tromsø

KORO: https://koro.no/kunstverk/stimen-p%C3%A5-vei-mot-dypet/

Ola Enstad

Les mer...

Relaterte artikler