Krig

Av Willibald Storn (1979)

Om kunstverket

Ved første øyekast, består bildet av fem figurgrupper, symmetrisk arrangert, på en mørk grunn. Etter hvert ser man detaljer i bakgrunnen. Sentralt i forgrunnen er et elskende, nakent par. Dette flankeres til venstre av to mannsfigurer kledd i en rutete morgenkåpe og den andre i en heldekkende drakt. Til høyre for det elskende paret er to hoder av en kvinne. Det ene kysser en geitebukk, det andre ser bort med sorgfullt blikk. Øverst er to store hender som hver krones av henholdsvis en okse og en fugl. Bakenfor aner man en stor, gråaktig figur som strekker seg fra bildets topp til bunn. På nivå med figurens kjønn, er en lys form som kan minne om et hjerte eller kjønnshåret til en kvinne. Rundt denne formen flyr en rekke fugler som minner om krigsfly. Nesten som en bord, nederst på bildet, løper flere soldater med geværer. Bildet har minst tre ulike rom som griper inn i hverandre: de fem figurgruppene i forgrunnen, den store figuren i bakgrunnen, og fuglene og soldatene. Bildet har et rikt symbolspråk knyttet til kjærlighet, krig, konflikt og interaksjon. Symbolene er fylt av mening som endres når de studeres nærmere, som om de unndrar seg å bli satt i bås.

Willibald Storn (f. 1936) ble født i Østerrike, men flyttet til Norge i 1956. Han er primært maler og grafiker, men har også markert seg sterkt med installasjoner og performans kunst. Hans stil har blant annet røtter i tysk naivistisk folkekunst med frykt for det tomme rom. Han har også hentet impulser fra amerikansk pop-kunst. I hele sin karriere har han vært engasjert i kampen mot undertrykkelse av svake, av barn og av dyr. På slutten av 1960-tallet var han med på å starte den politiske kunstnergruppa GRAS. I sin kunst utforsker han menneskenaturen, livets mangfoldighet med dets vakre og heslige fasetter. Han ble utdannet på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS).

Willibald Storn

Les mer...

Relaterte artikler