Engel Hvit

Av A. K. Dolven (1993)

Om kunstverket

Fire hvite firkanter overlapper et nesten usynlig fotografi av en skyet himmel. Mellomrommet mellom dem antyder et latinsk kors. Samlet fremstiller komposisjonen en flaggform, med korsets korteste del til venstre.

Bildet er en del av Dolvens prosjekt "Four places for shining stone" (1991-1999) som tar utgangspunkt i at Dolven brakte fire, flate og rektangulære marmorheller fra den greske øya Thassos i Hellas til hver av de fire europeiske byene Oslo, Berlin, Lodz og Derry. I hver by ble de fire hellene enten plassert på en plen, en betongmur eller på snø slik at de dannet en helhetlig komposisjon. Mellomrommet mellom marmorhellene dannet et latinsk kors. Korset besto dermed av et lokalt materiale (gress, snø eller betong).

Silketrykket spinner videre på disse ideene, men nå uten marmor og lokalt materiale. De svake nyansene mellom bildets former (i tillegg til refleksene i innrammingsglasset) gjør at betrakteren må bevege seg i rommet foran bildet og bruke blikket aktivt, for å ane bildets form. Dette mobiliserer betrakteren og rommet, og bildet får et nesten skulpturelt preg, selv om det er flatt. Kunstverket antyder flere mulige betydninger. Tittelen, himmelen og korset peker mot religiøse og metafysiske aspekter. Hvorfor er korset og skyene nesten umulige å få øye på? Flaggformen antyder spørsmål om nasjonalitet og tilhørighet. Hvorfor danner firkantene et latinsk kors, og ikke et gresk?

Bildet henger på samme vegg som tre andre verk av Dolven med samme tittel i Farmasibyggets øverste korridor.

Av Rognald Heiseldal Bergesen

Publisert 2024

A. K. Dolven

Les mer...

Relaterte artikler