Flo og fjære

Av Per Kleiva (1968)

Om kunstverket

Serigrafis motivet bringer assosiasjoner til havets bølger og flo, til lyd og lys, til naturens og verdensroms bevegelser. De buete stripene i ulike blåtoner utført symmetrisk i forholde til hverandre og skaper 3-d visuell effekt av rommelighet. Opkunst var en retning som utviklet seg i på 60-tale, der sentrale kunstnere var fransk Viktor Vasarely og britisk Bridget Riley. Per Kleivas optiske malerier i dette feltet baserer sine komposisjoner på persepsjonspsykologiske fenomener. Flo og fjøre er en av dem, som framviser dybde på todimensjonal overflate ved bruk av linjer og fargetoner med glidende overganger.

Relaterte artikler