Nuolpo. Rein uten horn

Av John Savio (1928)

Om kunstverket

Bildet er en av flere i samlingen av kunstnerens grafikk i Savio galleri i 8.etg, MH bygget. John Andreas Savio ( født 1902 i Bugøyfjord i Sør-Varanger, død 9.april 1938 i Oslo) er samisk kunstner, kjent som dyktig grafiker. Han arbeidet mest med tresnitt, men også med lino-snitt og tegninger. Samiske kultur, landskap og livstil står sentral i ans kunstnerskapet. Bildet viser Finnmarksvidda, plass som Savio viet sitt arbeid til. I denne sterke natur vandrer en rein, en av de viktigste elementer kunstneren brukte i sine verkene. Den gressende reinen på bildet er uten horn, og den beiter på mose eller det lite av den arktiske vegetasjonen som er tilgjengelig i vinterstid i Finnmarksvidda. Begge bukker og simler kan felle horn. Simla feller horn på våren, mens reinoksen feller på høsten. Selv at reinen er tilpasset arktisk tøft klima, er den ofte svak og sårbar på slutten av vinteren.

John Savio

Les mer...

Relaterte artikler