Elva fra Trollvatnet

Av John Savio (1932)

Om kunstverket

Bildet er en av flere i samlingen av kunstnerens grafikk i Savio galleri i 8.etg, MH bygget. John Andreas Savio ( født 1902 i Bugøyfjord i Sør-Varanger, død 9.april 1938 i Oslo) er samisk kunstner, kjent som dyktig grafiker. Han arbeidet mest med tresnitt, men også med lino-snitt og tegninger. Samiske kultur, landskap og livstil står sentral i hans kunstnerskapet. "Elva fra Trollvatnet" viser et landskap i Lofoten med dramatiske fjell, himmel og brølende elva i midten av komposisjonen. Savio mest sannsynlig ble kjent med Lofoten øyer i begynnelse av 30-tallet, under hans kortvarig opphold i Bodø-distriktet, da han besøkte mange steder i området. Lofotens magisk landskap ble til inspirasjon til nye bildemuligheter, som kunstneren fanget opp i dette tresnittet.

John Savio

Les mer...

Relaterte artikler