Børvasstindene I

Av John Savio (1927)

Om kunstverket

Tresnitt nummerert nede t.v. 45/100 Bildet er en av flere i samlingen av kunstnerens grafikk i Savio galleri i 8.etg, MH bygget. John Andreas Savio ( født 1902 i Bugøyfjord i Sør-Varanger, død 9.april 1938 i Oslo) er samisk kunstner, kjent som dyktig grafiker. Han arbeidet mest med tresnitt, men også med lino-snitt og tegninger. Samiske kultur, landskap og livstil står sentral i hans kunstnerskapet. Bildet viser vinter landskap, sett fra turisthytta. Tresnitt er laget mest sannsynlig under kunstnerens opphold i Bodø. Enkelt motiv med benk og bord, dekket med snø, og bjørkekratt. Her er det fanget et øyeblikk av naturens stilhet.

Relaterte artikler