Akt

Av John Savio (1921)

Om kunstverket

Tresnitt nummerert nede t.v. 3/100 Bildet er en av flere i samlingen av kunstnerens grafikk i Savio galleri i 8.etg, MH bygget. John Andreas Savio ( født 1902 i Bugøyfjord i Sør-Varanger, død 9.april 1938 i Oslo) er samisk kunstner, kjent som dyktig grafiker. Han arbeidet mest med tresnitt, men også med lino-snitt og tegninger. Samiske kultur, landskap og livstil står sentral i hans kunstnerskapet. Tresnitt viser liggende naken kvinne, med ryggen mot seer og ansiktet gjemt i armen og i sengetøy. Det er også forsiktig skåret interiør detaljer i bakgrunn. Arbeidet er sannsynligvis utført som anatomisk studie av kvinne-kroppen under Savios studietiden i Kristiania i begynnelse av 1920-tallet.

John Savio

Les mer...

Relaterte artikler