Lys og varme

Av Arve Hovig (1986)

Om kunstverket

Arve Hovig (1944 - 1999) ble født i Ogndal, Nord-Trøndelag. Kunstutdanning hadde han i hovedsak fra England, fra 1966 - 72. Fra 1973 var han bosatt i Oslo. Abstrakte uttrykksformer har tydeligvis vært i fokus for Arve Hovig. Det kan gjelde både abstrakt ekspresjonisme, som gjerne kjennetegnes av spontane og impulsive uttrykk, og et mer formalistisk uttrykk som for eksempel geometrisk abstraksjon, der komposisjonen fortrinnsvis er nøye planlagt før utførelsen. Samtidig er de mer figurative impulsene tydelige. Utsmykningsarbeidet ved Høgskolen i Finnmark (1986) med tittelen Lys og varme, bærer også dette motsetningsforholdet i seg. Arbeidet er plassert på bakveggen i det åpne inngangspartiet (over to etasjer) i 1. byggetrinn. Det består av i alt 9 kvadrater på ca 2 x 2 meter pluss to trekanter. Materialene er lerret med akrylmaling. Hver enhet er montert på blindramme som gjør at bildefeltene kommer ca 10 cm ut fra veggen. Tre og tre kvadrater er stilt tett sammen slik at det fortoner seg som tre store vertikale bildeflater. Mellom dem er det søyler/del av veggkonstruksjonen. De to trekantene er plassert til venstre, på linje med de øverste kvadratene og kan egentlig bare sees fra 2. etasje. Rent visuelt blir arbeidet delt av en passasje som forbinder deler av 2. etasje. Det er særlig merkbart når man kommer inn gjennom hoveddørene. Men Lys og varme ulmer der på bakveggen og dekker mesteparten av den grå betongen. Tittelen Lys og varme rettferdiggjøres gjennom det sterke innslaget av oransje og gult i flere nyanser, pluss en kraftig rødfarge. Ellers er her en god del blått, svart og jordfarger, og mindre innslag av grønt og fiolett. Det geometriske uttrykket er sterkt. Vi ser kvadrater, rektangler, trekanter, sirkler, kryss m. m. Og vi ser de organiske formene som små fargeflekker som myldrer fram. De er ennå ikke helt innesperret av de geometriske formene, men bryter seg vei over grensene noen steder. Inne i noen av de geometriske flatene flyter det også flekker som skaper liv. Vi kan altså se det kontrastfylte her også - "et møte mellom det ytre og det indre kaos".

Arve Hovig

Les mer...

Relaterte artikler