Lofotvinter III

Av Arne Sørensen (1982)

Om kunstverket

Maleren og grafikeren, Arne Sørensen (f. 1937, Modum) begynte sin karriere tidlig på 1960-tallet som figurativ maler av aktbilder, portrett og landskap. Utover på 1960-tallet utforsket han andre tilnærminger, som pop-kunst og optisk kunst. Rundt 1970 ble han en del av den politiske kunstnergruppa GRAS, og fra da av arbeidet han hovedsakelig med grafikk. For det meste lagde han etsninger i kobber og sink, noen ganger i flerfargetrykk, andre ganger i sort-hvitt. Han har hatt arbeidsopphold i Lofoten siden 1970, og mye av motivkretsen er hentet derfra. Bildene er preget av en røff strek med store skraverte felter som formidler de barske livsbetingelsene i nord. Sørensen ble utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Kunstakademiet i Oslo og Kunstakademiet i København.

Arne Sørensen

Les mer...

Relaterte artikler