Handelssted, 1879

Av Karl Erik Harr (1983)

Om kunstverket

Handelsstedet Kjerringøy, nord i Salten, trer frem under den den mektige Strandåtind. Jakter med heiste seil og mindre nordlandsbåter venter i vågen. I andre halvdel av 1800-tallet hersket væreier Erasmus Benedict Kjerschow Zahl på Kjerringøy. Knut Hamsund kom hit i 1879 for å låne penger av ham til sin reise sydover for å «utdanne» seg til forfatter. Stedet skulle etter hvert bli et forbilde i flere av hans romaner. I Hamsuns verden var dette Sirilund, med væreier Ferdinand Mack og datteren Edvarda, løytnant Glahn i sin hytte i skogen og Benoni Hartvigsen og hans Rosa som naboer.
Maleren, tegneren og grafikeren, Karl Erik Harr ble født i Kvæfjord ved Harstad i 1940. Han ble utdannet på Statens kunstakademi, hvor han studerte under Aage Storstein og Reidar Aulie. Han er en av de fremste malerne i den såkalte nyromantiske retningen som oppsto på 1960-tallet i Norge. De anså 1800-tallets norske figurative og nasjonalromantiske maleri som et forbilde. Harr retter ofte fokus mot fortiden og det nordnorske kystlandskapet, og tilstreber historisk korrekte rekonstruksjoner av historiske situasjoner. Dette er trekk man kan kjenne igjen i maleriet hans fra Kjerringøy.

Av Rognald Heiseldal Bergesen og Per Posti

Publisert 2021

Karl Erik Harr

Les mer...

Relaterte artikler