Fremmed fugl

Av Kåre Groven (1986)

Om kunstverket

Det er ca. 10m høy stålskulptur, rustbrun av klimatiske årsaker. Skulpturen er laget av corten-stål, som har egenskapen at overflata kan korrodere. Skulpturen er formet som en stilisert fugl i flukt, som berører bakken med ene vingespissen. Skulpturen er også forankret til bakken med større nederste vingen. Den andre vingen er mindre. Vingene dominerer figuren. Virkningen blir at fuglen ser ut til å ha en skrå posisjon i forhold til bakken, selv om skulpturen ikke har det, bare en bøy i den øverste vingen. Skulpturen er plassert på en liten haug ved den vestlige enden av høyskolebygget, og den er godt synlig for alle forbigående. Den er belyst i mørketida og kommer særlig godt til sin rett. Skulpturen er plassert ute ved den vestlige enden av bygget, der hovedinnkjørselen til bygget er og fungerer fint som landemerke eller kjennemerke il UiT campus Alta.

Kåre Groven

Les mer...

Relaterte artikler