Det syng

Av Håkon Bleken

Om kunstverket

Bildet er en del av serien Haugtussa, bestående av til sammen 10 litografier (1992-1995) som illustrerer dikt fra syklusen med samme navn av Arne Garborg. Kunstneren forteller at bildene er inspirert av åtte av Garborgs dikt og Edvard Griegs sanger til diktene i hans opus 67. Syklusen handler om den synske jenta Veslemøy, som ble kalt for Haugtussa, fordi hun kunne se hemmelige krefter, drifter og villskap i menneskene. Diktene skildrer motstridende emosjonelle brytninger Veslemøys overgang fra barn til voksen. Det første diktet, Det syng, dreier seg om jentas seksuelle oppvåkning. Den gryende erotiske bevisstheten fremstår både som virkelig og uvirkelig, og som forlokkende og skremmende. Disse motsetningene kommer også til uttrykk i litografiet. I forgrunnen er et nakent, elskende par. Litt lenger bak er et tre i ferd med å velte. De sorte vingene i bildets øvre del refererer til diktets formulering om "Draumen" som "slær ut sine Vengjer", mens hjulet som holdes av kvinnen nede til venstre, viser til den "Sylvrokk" som "du" skal snu når du i Blåhaugen skal bu.

Håkon Bleken (1929) har et uvanlig stort spekter av uttrykksformer, teknikker og motivvalg. Produksjonen består av alt fra grafikk, akvareller og kulltegninger til fotografiske collager og oljemalerier. Fra begynnelsen av 1960-tallet, har han vært en sentral aktør i norsk kunstliv, blant annet som delaktig i dannelsen av Gruppe 5 i 1960. På 1970-tallet var han med på å fornye det figurative maleriet, uten å vende tilbake til det førmoderne eller til å male propagandistisk. Han ble utdannet ved kunstskolen i Trondheim, kunstakademiet i Oslo og Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Av Rognald Heiseldal Bergesen

Publisert 2024

Håkon Bleken

Les mer...

Relaterte artikler