Medlem av et tidligere omstllingsstyre

Av Trygve Lund Guttormsen (1998)

Om kunstverket

Tresnitt, 34/100 Trygve Lund Guttormsen var en anerkjent samisk selvlært billedkunstner, bosat i Máze, Kautokeino kommune i Finmark. Han var også lokalpolitiker og en av initiativtakerne i Masi-gruppen, som representerte en nyorientering og internasjonalisering innen samisk kunst. Der var han et sentralt medlem. Han har vært aktivt medlem for Samisk kunstnerforbund, hvor han i flere år har vært med i styret som både medlem og styreleder. Fra mars 2007 var han en periode styreleder for Samisk kunstnersenter. Han er æresmedlem av Samisk kunstnerforbund.

Trygve Lund Guttormsen

Les mer...

Relaterte artikler