De 12 måneder

Av Bjarne Holst (1986)

Om kunstverket

Bjarne Holst (1944 -1993) var født og oppvokst i Honningsvåg. Etter et opphold i Oslo (Statens Håndverks- og kunstindustriskole), dro han i 1970 til Wien og seinere til Hamburg. I 1978 kom han tilbake til Norge og bosatte seg i Østfold. Bjarne Holst var påvirket av tysk og østerriksk kunst, og surrealisme er et av kjennetegnene på hans bildeframstilling. Dette var særlig merkbart i 70-åra, da bildene hans ofte var sterkt satiriske og samfunnskritiske. Men også seinere arbeid, mange med naturmotiv, stein, berg, is og snø, har surrealistisk preg. De 12 måneder er montert i kantina i 1.byggetrinn, høyt oppe på veggen og godt synlig fra inngangspartiet. Rommet er høyt under taket og blir ofte brukt til konserter og andre arrangement. Arbeidet (maleri på sponplater) måler ca 3 x 10 m og består av 12 paneler satt tett sammen vertikalt, slik at det hele fortoner seg som ei rektangulær flate. Siden tittelen på arbeidet er De 12 måneder, og består av 12 paneler som det er ganske lett å skille fra hverandre rent visuelt, vil betrakteren gjerne begynne å lure på hvilken måned det eller det panelet skal illustrere. Det kan det bli interessante meningsut- vekslinger av. Sjølsagt kommer assosiasjonene om lav sol eller midnattssol når en ser på det gylne, og snøflater finner en helst om vinteren, men så kommer det gjerne noe mot- stridende. Hvor hører for eksempel blomstene hjemme? Et annet spørsmål som kan melde seg er om dette illustrerer et arktisk landskap, ja, rett og slett et Finnmarks- landskap? Fargebruken kan støtte et slikt syn. Likevel er tydelig at dette ikke avbilder naturen slik vi kan se den i mars eller i mai. Det er lettere å tenke seg det som drømmebilder eller syner på et mentalt plan. Det er også i overensstemmelse med Bjarne Holsts måte å framstille sine motiver på.

Bjarne Holst

Les mer...

Relaterte artikler