Aallsgt. 8#7

Av Hedevig Anker (2002)

Om kunstverket

Gjennom en smal åpning i en dør - eller noe lignende - får man et lite gløtt inn i et rom - eller er det ut til en veranda? Fotografiet er tatt på nært hold. Bildets fokus avslører lite om motivet. Er åpningen mellom en dør og en dørkarm? Er det gardiner vi ser på siden? Hva er det vi ser bak åpningen? Dette uklare og uavklarte gir bildet en abstrakt karakter. Man tvinges til å anerkjenne formene slik de står frem i forhold til hverandre, ikke alene som bærere av et figurativt innhold. Fire vertikale fargefelt står ved siden av hverandre, atskilt av en spalte av en annen slag, som deler bildet i gyllent snitt. Overgangene mellom feltene er forsiktige og tåkeaktige, bortsett fra i spalten. Lyset og varierte fargenyanser, gjør at man vanskelig unngår opplevelsen av at dette er noe som skjer innendørs, og i dagslys.

Hedevig Anker (født 1969, Oslo) er maler og fotograf. I særlig grad, har hun fotografert tomme og forlatte rom, med søkelys på detaljer som vindusåpninger, dørsprekker, sprosser og innramminger. Måten hun beskjærer bildene med fokus på detaljer, får dem til å minne om abstrakte malerier der fargeflater og linjer sidestilles for å gi en meditativ effekt hos betrakteren. Anker ble utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Hedevig Anker

Les mer...

Relaterte artikler