Organisk fragment. Rest

Av Arnold Dahlslett (1977)

Om kunstverket

Bildet viser en rot stående opp-ned og på skrå. Bakgrunnen er en flate skravert med vertikale rette linjer som omgir en stor, tom sirkel, som kan forstås som en måne, sentralt i bildet. Rotens organiske og plastiske karakter er tydelig. Ved nærmere øyensyn, ser man en rekke mindre forgreininger, i tillegg til nesten hårete mosevekster. Assossiasjoner kan lett lede hen til edderkopper så vel som skogstroll. Det er en sofistikert og nøye avmålt kontrast mellom bakgrunnens dekorative utseende og rotens ustriglete og skråstilte råhet. Bildet avsluttes nederst med et smalt horisontalt og hvitt felt. På feltets venstre side er Dahlsletts initialer i rødt og på midten er tittelen Rest (Et eksemplar av trykket i Røros kommunes samlinger, har den håndskrevne tittelen Organisk fragment i tillegg til Rest). Bildet er signer nedenfor bildet med A. Dahlslett - 77.

Maleren og grafikeren, Arnold Dahlslett (f. 1948, Honningsvåg) har bodd i Namsos det meste av sitt voksne liv. Bildene karakteriseres av et tilbakeblikk på kunsthistorien med moderne briller. Hieroglyfer fra det gamle Egypt, så vel som renessansekunst, for eksempel av Albrecht Durer, gis et moderne uttrykk i hans kunstverk. Visuelle symboler, bokstavformer og stiliserte menneske- og dyrefigurer danner enkle og noen ganger komplekse komposisjoner, i små eller nesten monumentale formater. Det er ofte et spenningsforhold mellom geometri og organiske former. Dahlslett ble utdannet ved Kunst og håndverksskolen i Münster og Kunstakademiet i Stuttgart.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Relaterte artikler