Labyrint på Mikkelbergodden ved Steinvåg

Av Arvid Sveen

Om kunstverket

Fotografiet viser fragment av steinringene i labyrinten på Mikkelbergodden, ytterst mot nord på det norske fastlandet. Mikkelbergodden ligger på Nordkynhalvøya, vestafor Sletnes fyr. Labyrinten måles til 16x14 meter og ble registrert av arkeologer først i 1927, selv lokalt har vært kjent lenge. Ingen vet når labyrinten ble bygd, men i følge av lokal tro, vær bygd av russere. Russisk handel skjedde i Finnmark allerede på 1500-talet. Fiskeværet Steinvåg, som ligger i nærheten av labyrinten, har vært bosted til både norsk og samisk folk siden 1600-tallet. Først fra 1700-tallet drev russere vår-og sommerfiske også fra Steinvåg. Vær og vind er viktig for fiskere ytterst i havgapet, så kanskje labyrinten var brukt i rituelle handlinger for å skaffe god vær og godt fiske. Labyrinten skal også være brukt til å villede onde ånder ved å lure dem inn i labyrinten og slik uskadeliggjøre dem. Noen har også hjort at den ble brukt til å løse tvister mellom folk. De stridende ble sendt inn i labyrinten med blind for øyene, og den som greide å gå gangene uten å berøre steinene, ble av "dommere" ansett for å være vinner i tvisten, da denne antagelig hadde spirituell kontakt med høye makter.

  • Kunstner:
  • Tittel: Labyrint på Mikkelbergodden ved Steinvåg
  • Kategori: Billedkunst
  • Materiale / medie: Fotografi
  • Sted Campus Tromsø, Administrasjonsbygget
  • Plassering Administrasjonsbygget, Fløy B 2.etg https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2¢er=18.971009,69.679986&zoom=18&sharepoitype=poi&sharepoi=176747&campusid=5

Arvid Sveen

Les mer...

Relaterte artikler