Komposisjon (Diptyk) 10091240

Av Inger Sitter (2007)

Om kunstverket

Flere langstrakte fargefelt i svart, grått og hvitt, bukter seg over litografiets beige grunn på de to arkene som danner en diptyk. (En diptyk er en komposisjon bestående av to sidestilte felt av samme størrelse.) Enkelte steder krysses fargefeltene av tynne, sorte streker. Samhørigheten mellom arkene fremheves av felles fargevalg og strøkenes råe og ekspressive karakter. Fargefeltenes form er forskjellig på de to arkene, slik at hvert ark har en individuell karakter. Venstre ark består av flere buktende og horisontale fargefelt, som samlet nesten fremstår som et fjellandskap. Høyre ark domineres av en bred buktende linje, som kan se ut som en elv fotografert fra luften. Maleren og grafikeren Inger Sitter (1929-2015), født i Trondheim, har blant annet bodd i Antwerpen, Paris og Oslo. Hun er en av de mest sentrale norske senmodernister, og malte i en nonfigurativ stil, gjerne i store formater. Hun karakteriseres som en av dem som bidro mest til endring av det norske maleriet etter krigen, og i størst grad hentet inspirasjon fra utlandet, særlig Paris og New York - blant annet fra kubisme, abstrakt impresjonisme og Rauschenbergs Pop-kunst. Hun har hatt en rekke store offentlige utsmykkingsoppdrag, deriblant i Regjeringsbygget. Hun ble blant annet utdannet i Institut Supérieur des Beaux-Arts i Antwerpen og André Lhotes malerskole i Paris, og var den første kvinnelige professor ved Statens kunstakademi i Oslo. I 1999 ble hun utnevnt til Ridder av St. Olavs orden, før hun i 2011 ble forfremmet til Kommandør av samme orden.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert 2021

Inger Sitter

Les mer...

Relaterte artikler