Sábmi

Av Hans Ragnar Mathisen (19758297)

Om kunstverket

Bildet viser et kart over samenes hjemland Sápmi, et område som dekker store deler av Skandinavia og Kola-halvøya. Ulikt kart flest, er det ingen grenser på dette, verken mellom nasjoner eller regioner. Spredningen av 920 håndskrevne stedsnavn er det eneste som viser Sápmis utbredelse. Kartet omkranses av en bord med referanser til tradisjonelt samisk håndverk.

Arbeidet med kartet tok mer enn 17 år, og er basert på forskningslitteratur og historiske kilder om samiske stedsnavn, i tillegg til engelske landskapskart, turistbrosjyrer, gamle ekspedisjonskart og NATOs flykart. Det er tegnet på et stort transparent tegneark av plast, og trykket på papir i trykkeri i et opplag på 5000 og solgt for 45 kroner pr. kopi. Det er en politisk og estetisk handling, som markerer samers etniske identitet, og Sápmis totale utstrekning. Gjennom kartet, og dets tittel, har Mathisen fremmet Sápmi som en allmenn betegnelse.

Hans Ragnar Mathisen (f. 1945) er en samisk grafiker, maler og forfatter, født i Narvik. Han var en av initiativtakerne til stiftelsen av Samisk kunstnergruppe i 1974. Flere av bildene hans er portretter og landskaper, som han karakteriserer som naturalistiske, med innslag av symbolisme og ironi. Han har hatt flere separatutstillinger og utsmykningsoppdrag, og er innkjøpt av en rekke sentrale nordiske institusjoner. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindstriskoles malerlinje og Statens kunstakademi.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Hans Ragnar Mathisen

Les mer...

Relaterte artikler