Sone 8 III

Av Synnøve Persen (2010)

Om kunstverket

Flere store fargefelt i turkis, hvitt, blått, oker, rødt, og gult er kombinert med kalligrafiske linjer. Linjene går som marmorerte årer gjennom fargefeltene. Penselstrøkene er tydelige, men ulikt utformet i de ulike elementene slik at hvert felt og hver linje får en individuell karakter. Noen strøk refererer mer til blyanter, tusjer og skisseaktige bokstaver, enn til smale eller brede pensler. Overlappinger og spill mellom fargene gir illusjoner av et tredimensjonalt rom. Komposisjonen lar betrakteren forestille seg figurer, gjenstander og landskap. Er det en turkis himmel, øverst? Med skyer? Er den hvite diagonalen midt i bildet en del av enn kvinne i hvite klær, med rosa hode og brun arm, som bøyer seg fremover? Man kan ane et rutenett av vertikale og horisontale linjer i komposisjonen, noe kunstneren ofte tok i bruk på den tiden da bildet ble malt.

Synnøve Persen er en sjøsamisk og norsk billedkunstner og forfatter, født i Beverkop i Finnmark i 1950. Hennes malerier er abstrakte. Hun forteller at det nordlige landskapet er til stede i linjer, luft og rom. Hun har vært sentral i kampen for samisk selvstendighet fra 1970-tallet. Blant annet, malte hun det første samiske flagget, hun deltok i sultestreiken utenfor Stortinget, og var sentral i dannelsen av den såkalte Masi-gruppen, forløperen til Samisk kunstnerforbund. Hun er mer opptatt av å vise at samer kan lage kunst, enn å lage politisk riktig samisk kunst. Derfor refererer hennes billedkunst i liten grad til et felles-samisk formspråk. Persen er en meritert kunstner og forfatter som har holdt en rekke separatutstillinger, publisert flere bøker og mottatt en flere priser, deriblant Kommandør av St. Olavs orden.

Av Rognald Heiseldal Bergesen Publisert i 2021

Synnøve Persen

Les mer...

Relaterte artikler