KORO

Om kunstverket

Vår KORO-kunst

KORO (Kunst i offentlige rom, tidligere Utsmykkingsfondet for offentlige bygg), ble etablert i 1977, og er et statlig forvaltningsorgan under Kultur- og kirkedepartementet. Staten bevilger midler som KORO forvalter på statens vegne, til anskaffelse av kunst til statlige bygg og på andre offentlige arenaer. KORO utgjør i dag en av Norges største og best besøkte kunstsamlinger, og representerer store kulturelle og økonomiske verdier. Her har vi samlet all kunst som er tilrettelagt i samarbeid med KORO og UiT.

KORO: https://koro.no/