Samisk kunst

Om kunstverket

Samling av kunstverk av samiske kunstnere

Urfolkkunst stadig vekker interesse i kunstverden. Denne samlingen presenterer kunst laget av same kunstnere, med sterk tilknytting til Sápmi (Sameland på norsk). Sápmi er samenes historiske bosetningsområde, uten formelle grenser og som strekker seg over nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Tradisjonell håndverkkunstpraksis Duodji er en del av samisk kulturarv og anses som identitetsskapende spesialitet i samisk samfunn. Denne består av tekstil, skinn og metal arbeider, skjæring i tre, bruk av horn og stein.

Dáidda er et samisk begrep for moderne kunst. Begrepet kommer fra det finske ordet taide, som betyr kunst. Dáidda refererer til "billedkunst". Det er på 1980-tallet ordet dáidda har etablert seg. og ble belyst på den samiske kunstarenaen.

Universitetet i Tromsø har i en årrekke kjøpt inn interessant samtidskunst og har gleden å presentere den til ansatte, studenter og besøkende.